JM Renewable Energy - temlate joomla News

Paziņojums

par SIA E DAUGAVA” A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas

pārskatīšanu un atjaunošanu

 

 

2021. gada 15. februārī Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde uzņēmumam SIA E DAUGAVA” ir pārskatījusi un atjaunojusi 12.09.2018. izdoto operatoram A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. JE18IA0001 piesārņojošās darbības veikšanai īpašumos Atvari”, Akači”, Medņi”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads.

Iekārtu īpašnieks un operators: SIA E DAUGAVA”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ozolnieku novads, Salgales pagasts, ražošanas objekti „Akači”„Atvari”, Medņi”; nekustamie īpašumi ar kadastra numuru 54780090231, 54780090238 un 54780090022.

Piesārņojošā darbība: atkritumu pārstrāde un apstrāde.

Atļaujas Nr. JE18IA0001 pārskatīšanas iemesls – atļauja papildināta ar jaunu kompleksā apsaimniekojamo (pārstrāde ar pirolīzes metodi) atkritumu veidu ar klases kodu 160802-izlietoti katalizatori, nepalielinot esošo atļauto atkritumu aprites daudzumu – kompleksa paplašināšanas ietvaros līdz 15000 t gadā.

SIA "E DAUGAVA" 15.02.2021. pārskatītā un atjaunotā Atļauja Nr.JE18IA0001 pieejama:

 

Valsts vides dienesta pieņemto lēmumu par pārskatītās atļaujas izsniegšanu uzņēmumam  A kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā (Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045).