JM Renewable Energy - temlate joomla News

Pirolīzes tehnoloģija

SIA E Daugava pirolīzes tehnoloģiju izmanto riepu pārstrādei augstas temperatūras ietekmē bez skābekļa piekļuves. Riepas sadalās sastāvdaļās karsēšanas rezultātā. Tā kā nenotiek tieša sadedzināšana, tad kaitīgie izmeši nenokļūst atmosfērā, kas ir svarīgs faktors apkārtējās vides saglabāšanai. Process ir sarežģīts, jo prasa nepārtrauktu monitoringu.

Riepas tiek ievietotas hermētiski noslēgtās tvertnēs, ko sauc par retortēm. Retortes tiek ievietotas degkamerā. Karsēšanas rezultātā produkts pa cauruļvadu, dažādās iekārtās atdziestot, sadalās pirolīzes eļļā un gāzē. Degšanas procesā radušās dūmgāzes atmosfērā nokļūst caur speciāliem filtriem, tādējādi nepiesārņojot apkārtējo vidi.

Latvijā šāda veida tehnoloģija pagaidām nav izplatīta, un tas nākotnē var pavērt labas eksporta iespējas brīvā tirgus apstākļos. Arī ražošanas apjomi var tikt palielināti, uzbūvējot jaunus reaktorus. Turklāt pirolīzes procesā var pārstrādāt dažādus atkritumu veidus, ne tikai riepas. 


Grunts attīrīšanas tehnoloģija

Grunts attīrīšana no naftas un eļļas piemaisījumiem notiek izmantojot bioloģisko metodi, kas balstās uz īpaši izveidotu dabisko baktēriju sugas izmantošanu attīrīšanas procesā. 

Poligona aprīkojums un izmantotā metode ir pilnībā droša apkārtējai videi un cilvēkiem – izveidots liels specializēts grunts pārstrādes laukums ar īpašu ģeomembrānas pārklājumu zem betona.

Tieši fabrikas vajadzībām ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas institūta zinātnieku atbalstu tikusi izveidota speciālu baktēriju suga, kas saēd naftas produktus.

Attīrītā grunts pēc tam ir izmantojama kā pieberamais materiāls ceļu un citu būvobjektu būvniecībā, būvobjektu teritoriju labiekārtošanā, zālāju un apstādījumu ierīkošanā, komposta ražošanā, kā arī lauksaimniecībā humusa slāņa palielināšanai nabadzīgās augsnēs.