JM Renewable Energy - temlate joomla News

SIA „E Daugava” īsteno pētījumu Transporta mašīnbūves kompetences centra ietvaros

SIA ”E Daugava” 2014.gada jūlijā uzsāka pētījuma 1.18. “Nepārtrauktas darbības pirolīzes iekārtas izstrāde autotransporta riepu utilizācijai” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir izpētīt iespēju pirolīzes procesā ar nepārtrauktās plūsmas metodi pārstrādāt nolietotās autotransporta riepas, ražojot pirolīzes gāzi, kuru tālāk iespējams izmantot elektroenerģijas un siltuma ražošanai, kā arī izstrādāt prototipu nolietoto autoriepu pārstrādes iekārtai utilizācijai ar pirolīzi un ražību 0,5 tonnas stundā.

2015.gada janvāris

image004

 

Projekta gaitā tika veikti sekojošie iepirkumi:

automatizētās vadības sistēmas projektēšana, izstrāde un uzstādīšana; reaktora projektēšana, izstrāde un uzstādīšana; dūmgāzu attīrīšanas sistēmas iegāde.

Tika izpētīta literatūra, veikti eksperimenti un aprēķini, projekta ietvaros tika izmantots modelēšanas aprīkojums.

2015.gada aprīlis

 

Projekts ir pabeigts. Ir izstrādāts nepārtrauktas darbības pirolīzes iekārtas prototips un sagatavota atskaite par projektu.

2015.gada jūnijs.